Volledig Lidmaatschap

Het lidmaatschap PV&PC Midland inclusief KNHS-lidmaatschap kost per kalender jaar €65,00.

 

Het volledige lidmaatschap van Midland is inclusief de kosten voor lidmaatschap van onze officiële paardensportbond de KNHS en geeft recht op deelname aan:

  • Diverse clinics en activiteiten van Midland

  • Clubkampioenschappen van Midland

  • Aanvragen van een startpas

  • Deelname aan officiële dressuur- en springwedstrijden van alle verenigingen

Belangrijk:

Het lidmaatschap is geldig vanaf de aanmeldingsdatum en loopt zonder opzegging uwerzijds ieder jaar automatisch door. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via email vóór 1 november van het lopende kalenderjaar aan de penningmeester.

 

Opzeggingen na 1 november van het lopende kalenderjaar kunnen door ons niet meer worden geacceptee­rd. Door ondertekening van het onderstaande aanvraagformulier gaat u akkoord met deze regel.

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de contributierekening. Zodra deze voldaan is, bent u officieel lid van de vereniging en ontvangt u uw KNHS relatienummer.

Aanmelden

U kunt hieronder het aanmeldformulier downloaden. Zodra u deze heeft ingevuld kunt u deze mailen naar penningmeester@pvmidland.nl. Dan wordt u lidmaatschapsaanvraag door ons in behandelen genomen!